Your browser does not support JavaScript!
首頁 > 學院成員 > 師資陣容
師資陣容

目前本學院共有86位專任教師,教師中擁有博士學位者達100%,教師學術研究風氣良好,每年獲科技部研究獎助、全國性學術獎勵,以及在國內外學術期刊及會議論文的發表,皆有優良的表現。

        106學年度理學院專任教師人數統計表

                                                               製表日:107.2.1

學系

教授

副教授

助理教授

合計

化學系

11

7

4

22

物理系

12

5

5

22

生物科學系

5

7

3

15

應用數學系

11

4

1

16

生物醫學所

4

1

1

6

醫學科技所

 

 

5

5

總計

43

24

19

86